VSV har tecknat ett nytt avtal med Sveaskog. Avtalet gäller Furudal och Oreblocket och är på två år.