VSV Frakt har tecknat ett avtal med Rågsveden på Rundvirkestransporter. Avtalet är på två år och gäller från och med 1 augusti 2014.