VSV Unite har fått ett förnyat avtal med Navirum Energi AB när det gäller transport av bioprodukter från Hasselfors till Värmeverket i Örebro.
Transporterna kommer att utföras fossilfritt med biogas och HVO i tanken.

-Navirum’s ambition är att bli fossilfria på upphandlade transporter och efter långvarigt samarbete är det extra kul att vi kunnat teckna ett fossilfritt avtal med VSV Unite. En förhoppning är att det ger ringar på vattnet och att vi får se fler fossilfria fordon framöver på våra vägar, säger Ulf Janzelius, Supply Chain Manager

-Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete där vi tillsammans har fokus på både det operativa arbetet och  utvecklingsprojekt, säger Johan Svensson, verksamhetschef Logistik på VSV Unite.

För ytterligare information kontakta Johan Svensson 070-5470765