Unite Logistics och Munksjö Paper har förlängt avtalet om massatransporter från Billingsfors till Jönköping samt Aspa Bruk. Avtalet löper över tre år med start 1 februari 2013.

Unite Logistics är ett helägt dotterbolag i VSV-koncernen.