VSV har tecknat ett nytt avtal med Moelven i området Mellansverige.

Avtalet omfattar ca 60 milj. kronor på årsbasis.

För ytterligre information kontakta Affärsområdeschef Sören Sandström 070-577 69 89