VSV Frakt har tecknat nytt avtal med Moelven Skog AB.
Avtalet omfattar 10 rundvirkesbilar och körningen är i Värmland, Bohuslän och Dalsland.

För ytterligare information kontakta
Karl Narfström, Affärsområdeschef Rundvirke.
Mobil: 070-632 94 30