VSV Frakt har tecknat ett avtal med Levene Såg på Rundvirkestransporter. Avtalet är på ett år och gäller från 1 augusti 2014.