VSV har tecknat nytt avtal med Stora Enso gällande Biobränslehantering. Det geografiska området är Värmland/Dalarna.

För ytterligare frågor kontakta:

Ingvar Bergh, Affärsområdeschef Skog & Energi

Mobil 070-557 18 50