VSV har tecknat nytt avtal med Holmen gällande Biobränslehantering. Det geografiska området är Sörmland/Västmanland.

För ytterligare frågor kontakta:
Ingvar Bergh, Affärsområdeschef Skog & Energi
Mobil 070-557 18 50