VSV Frakt har tecknat nytt avtal med HäradSkog i Örebro AB.

Avtalet omfattar rundvirkestransporter i Närke och Södermanland.

För ytterligare information kontakta

Karl Narfström, Affärsområdeschef Rundvirke
Mobil: 070-632 94 30