VSV Frakt har tecknat ett nytt avtal med Mera Skog i Värmland inom Rundvirkestransporter.

För ytterligare information kontakta

Karl Narfström, ansvarig Rundvirke
Mobil: 070-632 94 30