VSV Frakt utökar samarbetet med Stora Enso Skog

Stora Enso Skog AB har under sommaren tagit in anbud på rundvirkestransporter i bl a områdena Torsby och Östvärmland. VSV Frakt AB var en av många anbudsgivare.

Vi är mycket glada  över att Stora Enso Skog ger oss ytterligare uppdrag, säger Karl Narfström ansvarig för rundvirkestransporterna på VSV Frakt. Det geografiska området passar bra in i vår verksamhet, då det kommer ge ytterligare möjligheter till returflöden och på så vis kan optimera transporterna. En hög fyllnadsgrad gynnar hela branschen.

Det handlar om ca 640 000 m3fub med start 1 januari 2016, konstaterar Karl Narfström.

Då vi redan idag har samarbeten med VSV Frakt, ser vi positivt på den här lösningen, säger Jörgen Olofsson, Transportchef hos Stora Enso Skog AB.

För ytterligare information kontakta

Karl Narfström                                       Fredrik Söderström

Ansvarig Rundvirke, VSV Frakt              VD, VSV Frakt

070-632 94 30                                       070-656 46 00