Då hälsar vi Maria Lott Petersén välkommen till VSV/Unite! Hon kommer att arbeta som Transportledare för våra Rundvirkestransporter.