I en nyligen genomförd kundundersökning fick VSV generellt höga betyg. Genom enkätfrågor och djupintervjuer fick vi inspel om vilka parametrar kunden anser som viktigast.  Ett område som vi ställde några extra frågor kring var utveckling och engagemang. Svaren har stärkt  våra egna analyser, vilket gör att vi från nyår har en ny organisation inom affärsområdet Råvarulogistik.

Utvecklingen i bransch går fort. Det ställs idag höga krav på snabb informationsspridning, proaktivitet och korta beslutsprocesser. VSV har därför sett över möjligheterna att ge åkare och transportledare än bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt kunna leverera detta till våra kunder.

Förändringen innebär:

  • att från och med 1 januari 2015 kommer transportledningen sitta i VSV´s hus på Säterivägen 3 i Karlstad. Genom en centralisering kan vi generera en öppen miljö, som skapar möjligheter för effektiva arbetsprocesser.
  • att varje transportledare kommer få ett geografiskt indelat flödesområde för att ha möjlighet att bli specialist på sitt eget område.
  • att varje åkare, oavsett om VSV bistår denne med transportledning eller ej, ska ha en uttalad kontaktperson i staben.
  • att det kommer finnas en flödeskoordinator, vars huvuduppgift är att vara generalist och identifiera synergier i de flöden som överlappar mellan transportledarnas flödesområden.
  • att det införs en ny mötesstruktur som gör att vi kan öka informationsspridningen mellan transportledare och åkare för att bättre tillvarata synergieffekterna.
  • att vi skapar tid för fler kundkontakter (befintliga och nya kunder).

Sammanfattningsvis är syftet med omorganisationen att skapa en i högre grad funktionsbaserad organisation för att öka servicegraden mot såväl kund som åkeri. Jag ser detta som ett led i vår utveckling och det är med stor entusiasm och framtidstro som jag initierar denna nya fräscha organisation.

Karl Narfström

Affärsområdeschef Råvarulogistik
karl.narfstrom@vsv.se
070-6329430