Vi hälsar Patrick Andersson välkommen som IT-chef på VSV.

Han kommer närmast från Cambrex i Karlskoga, där han de senaste 12 åren arbetat som IT-chef.