Vi hälsar Marit Frödin välkommen till VSV.

Marit kommer att arbeta med prissättning och fakturering inom administrationen.

Hon kommer närmast från SDC i Sundsvall.