Vi hälsar Jan-Stefan Karlsson välkommen till VSV. Han kommer närmast från åkerinäringen, och sitt bolag Svensbyns Trans AB. Jan-Stefan kommer att arbeta som transportledare.