VSV Frakt har tecknat ett avtal för Rundvirkestransporter med Liared Trävaru AB. Avtalet innebär att VSV transporterar rundvirket i Västergötland.

-Avtalet är en effekt av att Liareds Transport valde att ansluta sig till VSV och att kunden Liared Trävaru AB valde att följa med. Upplägget bidrar till nytta för både transportör, kund och VSV säger Johan Svensson, verksamhetschef på VSV Frakt.

 

För mer information kontakta

Johan Svensson
Verksamhetschef
Tel:070-5470765
Mail: johan.svensson@vsv.se