Vi hälsar Karl Narfström välkommen till VSV som affärsområdeschef Råvarulogistik!

Karl är jägmästare och har yrkeserfarenhet från skogsbranschen, både som transport- och produktionsledare. Han arbetar för närvarande som produktionsledare på Stora Enso, och börjar sin nya tjänst på VSV den 28 april.