Då har VSV/Unite genomgått SP´s årliga miljörevision ISO 14001/PEFC. Revisorer var den här gången Per Lindberg och Anders Björklund.

Utlåtandet efter revisionen var mycket positivt. Man pekade särskilt på att förbättringsarbetet i organisationen drivs på ett föredömligt sätt samt att dialogen genomsyrar hela verksamheten.

Claes Axelsson,
Miljösamordnare VSV/Unite