SP har under 3,5 dagar genomfört en revision av VSV och Unites miljöledningssystem för ISO 14001 och PEFC. SP representerades av Gunnar Brundin och Anders Björklund. Fältdelen för ISO 14001 genomfördes i Karlskoga och Hasselfors, en lastbilshugg för upparbetning av biobränsle samt fyra flisfordon reviderades. För PEFC-fältdelen så reviderades två entreprenörer i Västmanland. VSV fick ett gott betyg!

Miljörevision på Sällvens entreprenad
VSV-entreprenören Per-Erik Olsson och Anders Björklund från SP