Per Lindberg och Anders Björklund från SP har genomfört en miljörevision hos VSV under totalt 4 arbetsdagar (2×2). Fältbesöket för PEFC-delen genomfördes i Västmanland och östra Värmland.

Fältbesöket för ISO 14001 genomfördes i Sunne-Torsbytrakten. Revisorerna har även intervjuat VD, affärsområdesansvariga, transportledare, avverkningsledare, marknadschefen samt miljösamordnaren. Hela vårt miljöarbete med ledningssystem har granskats.

Ta del av 2014 års revisionsrapport

Har Du frågor kring Miljöarbetet kontakta Claes Axelsson 054-140706