Miljörevision hos VSV-Unite

Per Lindberg och Anders Björklund från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har genomfört en miljörevision hos VSV-Unite.

VSV koncernen har 2 miljöcertifikat: ISO 14001 och PEFC. Fältbesöket för ISO 14001 genomfördes i området runt Otterbäcken – Hasselfors. Fokus var på fordon som det bedrivs projekt för. Fältbesöket för PEFC genomfördes i Norra Värmland.

Även ledningssystem, dokumentation, verktyg och struktur för miljöarbetet granskades. Nyckelpersoner som har en påverkan eller är involverade i miljöarbetet intervjuades. Vi fick ett gott betyg av SP för vårt sätt att bedriva och dokumentera vårt miljöarbete.

På bilden syns: Jan-Stefan Karlsson VSV, Per Lindberg SP och Rickard Careliussén Bälsås Åkeri.