När hållbarhet är avgörande!

Miljöarbete för bättre lönsamhet och minskad miljöbelastning!

Ett strukturerat miljöarbete leder till bättre lönsamhet och minskad miljöbelastning . Därför har VSV/Unite ett aktivt miljöarbete med uttalade mål.

Miljöarbetet består av flera delar. Allt  från ledningssystem, målformuleringar och handlingsplaner till mätningar, kontroller och system för rapportering och uppföljning av avvikelser.

VSV/Unite är certifierad enligt ISO 14001:2015 och PEFC

 

 

 

De tre övergripande Miljömålen är

  1. Vi skall öka lastkörningsgraden
  2. Vi skall öka den icke fossila andelen av den tankade drivmedelsvolymen
  3. Vi skall kvalitetssäkra avvikelse-, tillbuds-och förbättringsrapportering

Här kan man läsa mer om vår  Hållbarhetsrapport 2020 VSV Frakt AB och  Miljöpolicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSV/Unite är en godkänd Fair Transport organisation!

Som Fair Transportorganisation tar vi alltid hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Fair Transport är grunden för en hållbar affär. Konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet. Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare.

Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Vårt genomtänkta arbete med hållbarhet gynnar alla, i alla led i flera generationer.

 

Det finns olika steg i miljöarbetet
01
Kravställare

Miljöarbetet styrs utifrån kundernas krav, gällande lagstiftning och aktuell certifiering

 

02
VSV/Unites roll i miljöarbetet

Bidrar med information, rutiner och erfarenheter  till anslutna åkare och entreprenörer

03
Områden som ingår i miljöarbetet

Miljöpolicy

Miljömål

Årliga uppföljningar

-miljöredovisning

-revision