Miljöarbete för bättre lönsamhet och minskad belastning

Vi har ett tänk när det gäller miljöarbetet!

Ett genomtänkt miljöarbete leder till bättre lönsamhet och minskad miljöbelastning . Därför har VSV/Unite ett aktivt miljöarbete med uttalade mål.

Miljöarbetet består av flera delar. Allt  från ledningssystem, målformuleringar och handlingsplaner till mätningar, kontroller och system för rapportering och uppföljning av avvikelser.

VSV/Unite är certifierad enligt ISO 14001:2015 och PEFC

De tre övergripande Miljömålen är

  1. Vi skall öka lastkörningsgraden
  2. Vi skall minska emissionerna
  3. Vi skall kvalitetssäkra avvikelse-, tillbuds-och förbättringsrapportering

Här kan man läsa mer om vår Miljörapport 2017, Miljöpolicy och Revisionsrapport RISE 2018

 

 

Miljörevision
SP

Vår kund Stora Enso Skog har nyligen genomfört en miljörevision hos oss på VSV. Den här gången var det VD Martin Holmgren som utförde revisionen utifrån vårt uppdrag som leverantör av  logistiktjänster.

Martin uttryckte sin belåtenhet över VSV´s miljöarbete!

 

 

Det finns olika steg i miljöarbetet
01
Kravställare

Miljöarbetet styrs av kundernas krav, gällande lagstiftning och aktuell certifiering

 

02
VSV/Unites roll i miljöarbetet

Bidrar med rutiner och bollplank till åkare och entreprenörer

03
Dokument som ingår i miljöarbetet

Miljöpolicy

Miljömål

Årliga uppföljningar

-miljöredovisning

-revision