Den årligen återkommande åkarträffen i Unite Logistics hölls denna gång på TanumStrand strax utanför Grebbestad. Fokus denna gång var den eventuella förändringen av bruttoviktsgränsen till 74 ton där vi hade nöjet att få ta del av kunskaper från Lennart Rådström från Skogforsk samt Ulrik Långberg från Sveriges Åkeriföretag, båda mycket insatta i ämnet. Att det kommer bli en förändring framstår som högst sannolikt, hur den kommer se ut i detalj samt när den genomförs återstår fortfarande att besluta om.

Oavsett hur beslutet kommer att se ut påverkar det Unite Logistics i någon form. En tämligen enig åkarkår ser egentligen inga problem med den föreslagna viktgränsen på 64 ton, dock hade en förändring till 68 ton med samma förutsättningar varit att föredra då fordonen kan utnyttjas optimalt. Den föreslagna 74 tons gränsen ställer man sig dock mer tveksam till, både ur ett kostnadsperspektiv men även för möjligheterna att faktiskt komma upp emot 74 tons bruttovikt sett över en längre period. Vi följer utvecklingen med spänning.

Vidare höll såväl Fredrik Söderström som Christer Svensson presentationer om koncernen samt Unite Logistics. Konstateras kan att bolaget utvecklas mycket positivt, både vad gäller volymer och resultat men även kundernas syn på Unite har markant förbättrats vilket bekräftas genom den nyligen genomförda kundenkäten.

Självklart fick vi också uppleva den traditionsenliga fisketuren som bjöd på mycket sol och värme, men lite sämre med fisk….