VSV i samarbete med Inspecta, arrangerade den 17:e oktober ytterligare en besiktningsdag för kranhytter, denna gång  i Grums (Nyängen). Enligt arbetsmiljölagstiftningen så skall kranhytterna besiktigas varje år. Ett inkörningsstopp vid Gruvöns Bruk försvårade planeringen. Ändå blev det ett bra tryck, när vi vid ett tillfälle hade tre bilar i kö. Vi ser över behovet för ytterligare besiktningsdagar, här är dialogen med åkerierna den styrande faktorn.