Onsdagen den 6 maj genomförde VSV i samarbete med Inspecta, kranhyttbesiktningar på Västfrakts gårdsplan i Billingsfors.

Enligt lag så skall besiktning av lyftanordning genomföras var 12:e månad. Nya kranhytter besiktigas första gången 12 månader efter idrifttagningen.

Med bra tidspassning från åkerierna så hanns det med 12 st besiktningar under dagen, vilket gör att det blir en kostnadseffektiv lösning. Samma upplägg är inplanerad den 28 maj på SÅIFA Värmlands gårdsplan i Karlstad (intill VSV:s kontor).

På bilden syns till vänster Anders Andersson från Inspecta och till höger VSV-åkaren Conny Jacobsson.

För ytterligare information kontakta

Claes Axelsson, VSV
Tel 054-140706
Mail:claes.axelsson@vsv.se