Från 1 november är Hanna Kipatsi  Hållbarhetsansvarig på VSV/Unite. Här får hon några frågor om vad rollen innebär!