Tack till alla för ett gott samarbete under 2021!

VSV/Unite önskar en God jul och ett Gott nytt år!