Lördagen den 13 april samlades drygt 80 delägare och anställda för att delta i VSV Frakt´s årliga bolagsstämma.

VD Fredrik Söderström gjorde en omfattande och tydlig sammanfattning av det strategiska arbete som dragits igång under 2012 och som även kommer att fortsätta under 2013. Vi kunde konstatera att branschen präglats av tuffa ekonomiska påfrestningar, men att vi tack vare goda relationer med våra kunder bibehållit och till och med ökat omsättningen.

Efter stämman genomfördes ett konferenspass där Håkam Kindberg från Lecab och Östen Toresson från TMT höll intressanta föreläsningar om bränsleförbrukning och miljövänliga oljor.