VSV Frakt har fått fortsatt förtroende hos Vida Skog AB. Det omförhandlade avtalet omfattar rundvirkestransporter i huvudsak i Dalsland och Bohuslän.