Unite Logistics AB har nyligen omförhandlat ett transportavtal med Stora Enso Bioenergi. Avtalet gäller transporter av  bl a bioprodukter.

Företaget uppskattar Unite Logistics fokus på miljö och säkerhet samt den stora flexibiliteten över ett så stort geografiskt område, det säger Fredrik Tärnström som är strategisk inköpare på Stora Enso Bioenergi.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Anneli Edholm verksamhetschef Unite Logistics.

För ytterligare info kontakta: Anneli Edholm, Verksamhetschef Unite Logistics AB Mobil 070-323 22 29