VSV Frakt har förlängt sitt avtal med Skogssällskapets Förvaltning AB.

Avtalet omfattar rundvirkestransporter i Västra Götaland, Värmland, Skaraborg och Västmanland.

För ytterligare information kontakta

Karl Narfström, Affärsområdeschef Rundvirke
Mobil: 070-632 94 30