Sydved förnyar samarbetet med VSV Frakt.

Avtalet omfattar rundvirkestransporter i området Södra Närke och Västra Götaland.

För ytterligare information kontakta
Johan Svensson, Affärsområdeschef Rundvirke.
Mobil: 070-5470765