Nyligen har Unite Logistics AB utökat samarbetet med Södra skogsägarna. Avtalet innebär främst transporter av sågade trävaror, pellets och pappersmassa.

”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Unite Logistics AB, där vi ska fortsätta fokusera på att utveckla vårt samarbete och ytterligare förbättra servicen till Södras kunder”, säger Johan Andersson, Strategic Purchaser på Södra Skogsägarna.

”Vi arbetar ständigt med att effektivisera och förbättra logistiken i våra uppdrag, vilket gynnar både våra åkare och kunder. Det utökade avtalet gör det möjligt för oss att fortsätta att optimera våra transporter i södra Sverige. Totalt kommer avtalet med Södra att sysselsätta ytterligare ca 10 bilar”, säger Anneli Edholm verksamhetschef för Unite Logistics AB.

Unite Logistics AB är ett nischat transportbolag som fokuserar på transporter av bioprodukter och sågade trävaror. Bolaget har idag ca 50 egna fordon och omsätter ca 160 miljoner. Unite är ett helägt dotterbolag till VSV Frakt AB.

För ytterligare info kontakta:

Anneli Edholm
Verksamhetschef Unite Logistics AB
Mobil 070-323 22 29