Unite Logistics förnyade avtal med Holmen Skog och Holmen Paper, innebär transporter av cellulosaflis från Karl Hedins sågverk i Karbenning samt Setras sågverk i Heby. Från bruket kommer sedan Unite köra bark till närliggande värmeverk samt slam till återvinning.  Totalt en årlig volym på ca 150 000 m3f cellulosaflis, ca 320 GWh bark samt ca 50 000 ton slam.

Vi på Hallsta pappersbruk är mycket nöjda med den service och höga tillgänglighet som Unite ger oss, säger Lars-Håkan Jansson, Production engineer Holmen paper AB.

Vi arbetar ständigt med att höja laskörningsgraden till gagn för både våra åkare och kunder. Avtalen med Holmen gör det möjligt för oss att fortsätta att optimera våra transporter i området, säger Anneli Edholm verksamhetschef för Unite Logistics.

Unite Logistics är ett nischat transportbolag som fokuserar på transporter av bioprodukter och sågade trävaror. Bolaget har idag 45 egna fordon och omsätter ca 160 miljoner. Unite är ett helägt dotterbolag till VSV Frakt AB

För ytterligare info kontakta

Anneli Edholm
Verksamhetschef Unite Logistics
Mobil 070-323 22 29