VSV har nyligen tecknat förnyat avtal med Skogssällskapet förvaltning AB. Avtalet gäller Rundvirkestransporter.

För ytterligare information kontakta:

Karl Narfström
Ansvarig Rundvirke, VSV Frakt
070-632 94 30