VSV Frakt har tecknat ett förnyat avtal med Sydved inom Rundvirkestransporter. Avtalet är på två år.