VSV Frakt har tecknat ett förnyat avtal med Moelven på Rundvirkestransporter. Avtalet är på fyra år och gäller från och med 1 januari 2015.