VSV har fått förnyat förtroende när det gäller Biobränslehantering inom Mellanskog.  Avtalet gäller för Värmland och löper på ett år.