VSV har nyligen tecknat förnyade avtal med Levene Såg AB och Stora Enso Skog AB, område Norra Värmland. Båda avtalen är inom Rundvirkestransporter.