På fredag besöker Prins Carl Philip och Prinssessan Sofia Värmland. Under förmiddagen kommer prinsen som högsta beskyddare av Hushållningssällskapet och Landshövdingen, få ta del av den mångfald som finns i Gullsjöälven i form av bland annat öring, kräftor och musslor.

Prinsen och Landshövdingen kommer tillsammans med VSV Frakt få medverka i modernt skogsbruk med naturvårdande åtgärder. Här kommer det att avverkas samt lastas virke med senaste teknik.

”Inom VSV arbetar dagligen mer är 600 personer med att hantera skogsråvara i olika former. Allt från stubbe till industri. Vi har ett stort fokus på att på olika sätt vara med i utvecklingen i branschen. Det gör att det är extra roligt att i det här sammanhanget få visa upp hur vi arbetar i några av våra verksamheter”, säger Fredrik Söderström VD, VSV Frakt.

”Vi har bjudit in Carl Philip till det här vackra området i Långserud för att visa prinsen och landshövdingen några av våra verksamhetsområden som vi vet har framtiden för sig. Expertis och rådgivning inom modernt och hållbart skogs- och vattenbruk är av stor vikt för oss.” säger Jonas Enström VD på Hushållningssällskapet Värmland.

För ytterligare information kontakta:

Christina Lundqvist 0702-644 008