VSV Frakt har blivit godkända inom Fair Transport!

Fair Transport syftar till att verka för hållbara transporter,  både gällande ansvar för företag och medarbetare, för miljö och klimat och för trafiksäkerhet. Helt enkelt till att skapa  en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

Vi tackar för förtroendet!