VSV Unite tar ett ytterligare steg i att skapa nytta för anslutna åkerier och entreprenörer. Den här gången inom området arbetsmiljö.

Under hösten har vi tillsammans med Clarahälsan tagit fram en handbok som publiceras nu under våren. Den innehåller checklistor, instruktioner etc. som ska underlätta arbetet att uppnå ett grundläggande arbetsmiljöarbete i respektive VSV Unite-anslutet företag.

-Arbetsmiljö är ett viktigt område och som dessutom är lagstadgad. Därför vill vi göra det enkelt för våra åkerier och entreprenörer och samtidigt skapa en trygghet i vardagen, säger Hanna Kipatsi, Hållbarhetsansvarig på VSV Unite.