Vi hälsar Emanuelssons Åkeri i Ekshärad välkommen till VSV!

Åkeriet ägs sedan 2006 av Eric Emanuelsson, som då tog över familjeföretaget.

Företaget har stor erfarenhet av olika typer av transporter. Bl a utförs snöröjning, betong- och grustransporter samt transport av asfalt. Det finns även en bil i företaget som kör varor för Konsum Värmland. Nu kompletteras verksamheten med en rundvirkesbil som ansluts till VSV.

Idag finns 11 stycken fordon och ett femtontal personer på lönelistan.

På bilden ser vi Eric (till vänster) tillsammans med Owe från Lastvagnsmontage i Eda. Här byggs ett nytt fordon som beräknas vara klart i april.

Eric Emanuelsson går att nå på 0705-180489

http://emanuelssonsakerieksharad.se/