Under onsdagen och torsdagen är Sara, Johan och Jesper i Uppsala för uppstartsmöte av TREE projektet som syftar till att accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter. 

Projektet leds av Skogforsk, med stöd från FFI Vinnova, och ett flertal av branschaktörerna som är delaktiga i projektet. 

Inom ramen för projektet kommer VSV Unite att implementera och utvärdera två eltimmerbilar i ordinarie transportupplägg i Värmland och Närke.