Jag ser tillbaka på min tid hos Unite Logistics med glädje. Under mina två år har jag mött stort engagemang, kunskap och ett oerhört fokus på kund och transportör.

Min bedömning är att man aldrig kan förstå kundernas och transportörernas situation om man inte är delaktig i deras vardag. Därför har vi lagt mycket kraft på att utveckla Unites personal för att bättre svara upp mot kunder och transportörers förväntningar. Detta har vi gjort genom utbildningar, kundmöten, åkarmöten samt personlig utveckling. Att vi lyckats fick vi konstaterat i den nyligen gjorda NKI-mätningen samt i de transportördialoger som vi genomför kontinuerligt.

Vi har lyckats positionera Unite Logistics som den ledande aktören i Mellansverige inom transporter av sågade trävaror och bioprodukter. Idag har bolaget 54 bilar vilket är en ökning med ca 30 % det senaste året. Detta skapar en mycket stark plattform vilket kommer våra kunder till gagn i form av en hög flexibilitet och hög leveranssäkerhet.

Även kunderna har strömmat till. Omsättningen är upp med lika mycket som bilarna, dvs. runt 30 %. Detta visar att Unite Logistics ordentligt slagit igenom på marknaden. Dock är vi ödmjuka inför tillväxten och jobbar hårt med att fortsätta hålla den höga kvaliteten uppe. Den ökade volymen passar bra in i våra befintliga flöden vilket gör att fyllnadsgraden successivt ökar, vilket naturligtvis upplevs positivt av såväl kunder som transportörer.

Min bedömning är att Unite Logistics verkligen har framtiden för sig. Med den plattform som är etablerad, den duktiga personalen och de pålitliga transportörerna kommer bolaget fortsätta nå framgångar inom sin nisch.

PostNord nästa

Jag slutar på Unite Logistics den 24 oktober och börjar därefter direkt på PostNord. Jag tillträder en befattning som Chef för E-commerce & Logistics i det svenska bolaget. Fokus kommer att ligga på att utveckla PostNords erbjudande inom primärt stycke- och partigods samt paket.

Rekrytering av ersättare

Rekrytering av ersättare pågår. Innan den nya verksamhetschefen är på plats går det bra att höra av sig till Tommy Wennerström om frågor kring det dagliga arbetet och till Fredrik Söderström angående de mer övergripande frågorna.