Ett år går fort! Åter dags för årsstämma i koncernen VSV Frakt. Många åkeriägare och skogsentreprenörer var på plats på Värmlands Museum för att summera ett på många sätt ett fantastiskt år!

Nu kör vi vidare!

På bilden

Jesper Söder, VD
Sandra Sundbäck, Paper Province  för dagen ordförande för stämman
Ingemar Eriksson, Ordförande VSV Frakt
Madelene Ellfors, Personalrepresentant i VSV Frakts styrelse