VSV-koncernen genomförde sin årsstämma lördagen den 12 mars på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad.

Stämman leddes på ett förtjänstfullt sätt av Ville Mark, som tidigare var chef för tågtrafiken inom Värmlandstrafik. VD Fredrik Söderström redovisade det gångna året i stort. Leena Möckelind föredrog årsredovisningen. Revisor Tomas Elander läste upp revisionsberättelsen.

Affärsområdesansvariga Karl Narfström (Rundvirke), Ingvar Berg (Skog & Energi), Anneli Edholm hade semester så Fredrik Söderström företrädde (Unite/flis), redovisade vad som hänt inom respektive AO under 2015. Christina Lundqvist redovisade marknads- och kundbearbetningen. Claes Axelsson redovisade miljörapporten.

Förändringar i styrelsen:

Tillträdande: Conny Jacobsson (Dalsland)

Avgående: Niklas Fredriksson (Dalsland)

Claes Axelsson
054-140706