Lördagen den 12 april genomförde VSV sin årsstämma för verksamhetsåret 2013 på Stadshotellet i Karlstad. Cirka 70 st ägare, styrelsen, anställd personal och inbjudna gäster närvarande. Stämman leddes av Roger Asserståhl en välkänd profil i Skogssverige.

VD Fredrik Söderström förklarade viktiga händelser samt vidtagna åtgärder som har lett fram till det fina resultatet för 2013. Leena Möckelind redovisade ekonomin mer i detalj.

Avgående styrelseledamöterna Lennart Rådström och Sven-Erik Gustavsson avtackades. Johanna Svanberg valdes in som ny i styrelsen, Johanna har lång erfarenhet från ledande befattningar inom pappers- och massaindustrin.  Även Hans Börsvik avtackades efter 27 år i rollen som VSV:s revisor.